Andrzej Łukomski

  • członek Rady Finansowej Parafii

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z wykształcenia nauczyciel matematyki. Mąż, ojciec i dziadek. Wraz z żoną Katarzyną zaangażowany na życie do Wspólnoty Chemin Neuf.
Szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej.

Jezusa Zmartwychwstałego jako swojego Pana i Zbawiciela przyjąłem w duszpasterstwie akademickim księży jezuitów w Toruniu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć za Janem Ewangelistą: "W tym, kto wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg pozostaje, a on w Bogu. My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy" (1J 4,15-16).

2024 | developed by las media