Pamiętajmy!

PAMIĘTAJMY

  • Max. 17 osób w kościele

    stosownie do obecnych rozporządzeń w naszym kościele, nie licząc posługi, może wejść jednocześnie 17 osób, siadajmy pojedynczo tylko na wyznaczonych miejscach. Na zewnątrz starajmy się zachowywać dystanse.

  • Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa

    prosimy, aby zarówno w kościele jak i wokół kościoła zakrywać usta i nos, najlepiej maseczką, zdejmowaną na Komunię.

  • Wrażliwość na innych

    czuwajmy nad tym, aby inni mogli też wejść do kościoła na Mszę św. lub Adorację

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych!
Dziękujemy za wrażliwość i wzajemną troskę

parafia wesoła 01.11.2020