Pamiętajmy!

PAMIĘTAJMY

  • 75 % miejsc zajętych

    stosownie do obecnych rozporządzeń w naszym kościele, może być zajęte 75% miejsc, nie licząc osób zaszczepionych

  • Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa

    prosimy, aby zarówno w kościele jak i wokół kościoła zakrywać usta i nos maseczką, zdejmowaną na Komunię

  • Wrażliwość na innych

    zachowajmy dystans i szanujmy siebie nawzajem w naszych różnych wrażliwościach.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych!
Dziękujemy za wzajemną troskę

parafia wesoła 30.03.2021