Pomoc dla Ukrainy

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci wojną w Ukrainie. Wielu z nas próbuje na różne sposoby pomóc. W naszej parafii powstał zespół koordynujący pomoc Ukrainie. Od kilku dni powoli się organizujemy próbując zobaczyć potrzeby obecne, ale też te długofalowe.

 • Zbiórka
  Bardzo dziękujemy za złożone w tym tygodniu dary dla uchodźców ukraińskich, będą one przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska. W tej chwili jednak chcemy zamknąć tę zbiórkę, ale ogromnie liczymy na Waszą hojność w kolejnych dniach. Będziemy teraz zbierać informacje o obecnych potrzebach rodzin ukraińskich, które znalazły schronienie na terenie naszej parafii. Sukcesywnie będziemy zwracać się do was o pomoc w ich zaspokajaniu. Chcemy aby ta pomoc była jak najbardziej przydatna i skierowana do konkretnych osób. Musimy liczyć się z tym, że nasze wsparcie będzie długotrwałe.

  Już teraz uruchamiamy specjalne konto Caritas Wesoła, służące wyłącznie pomocy rodzinom ukraińskim. Bardzo was prosimy o wpłaty, każda kwota się liczy. Środki te są potrzebne na zakup leków, specjalistyczne leczenie, załatwianie różnego rodzaju spraw urzędowych i zakup potrzebnych rzeczy, których nie zgromadzimy w darach.
  Numer konta: 90 8019 1010 3002 0007 0714 0004.
  Dziękujemy za każde wsparcie i wasze otwarte serca. Nieśmy razem pomoc naszym Braciom i Siostrom z Ukrainy.
 • Pomoc
  prosimy aby nam zgłaszać potrzeby rodzin z Ukrainy, które przyjmujmy u siebie lub pomoc, którą możemy ofiarować.
  dla potrzebujących
  dla wolontariuszy
 • Rodziny, które przyjęły uchodźców
  Chcielibyśmy stworzyć bazę rodzin, które przyjęły u siebie uchodźców, aby móc być z nimi w kontakcie. Takie rodziny lub sami zainteresowani mogą się do nas zgłaszać przez formularz, na podany adres mail lub telefon.
 • Módlmy się
  Ważne, byśmy do tego dramatu podeszli jako ludzie wierzący: poprzez ufną modlitwę i podjęcie konkretnych działań, unikając paniki, wystrzegając się dezinformacji, starając się o budowanie pokoju w sobie i wokół siebie!
  Włączajmy się razem w modlitwę. Papież Franciszek apeluje do wszystkich: „Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny”
 • Kontakt
  Postaramy się odpowiedzieć w miarę możliwości na wszelkie pytania
  formularze: linki powyżej
  mail: wesola.pomagam@gmail.com
  tel.: 516 549 797
 • Potrzebne linki

parafia wesoła 04.03.2022