Emilia Buczyńska

    Emilia Buczyńska – lat 45, mężatka, syn Jan.

    Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na UW, z wykształcenia socjolog.

    Od 20 lat mieszkanka Wesołej i jednocześnie parafianka Kościoła pw. Opatrzności Bożej.

    Przez ponad 20 lat uczestniczka obozów rekolekcyjnych „Mikaszówka”.

    Swoje prospołeczne zainteresowania realizowała do tego roku poprzez służbę w Parafialnym Zespole Caritas. Obecnie przekazała odpowiedzialność za Caritas i na pewien czas wstrzymała swoje zaangażowanie.