Historia Parafii

Parafię pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Wesołej erygował Arcybiskup Warszawski, Prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński dnia 27 czerwca 1950 r. wydzielając ją z części parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie.

Nazwa „Wesoła” pojawiła się w pierwszych latach XX wieku jako określenie parcelowanej części dóbr Wola Grzybowska, położonych wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Terespol. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Wesoła była terenem letniskowym, który stawał się coraz bardziej „sypialnią” dla stolicy. Prawami miejskimi osiedle cieszyło się dopiero od roku 1969, a w 2003r. miasto Wesoła stało się dzielnicą m. st. Warszawy.

Odległości od okolicznych kościołów w Starej Miłośnie czy Rembertowie były dla ówczesnych mieszkańców zbyt duże, więc mieszkańcy osiedla zdecydowali o budowie świątyni. Powstał Komitet Budowy Kościoła, który porozumiał się w tej sprawie z mieszkającym stale we Włoszech właścicielem dóbr Wola Grzybowska, księciem Emanuelem Bułhakiem. Książę Bułhak, który uprzednio przekazał w Rembertowie grunt pod budowę kościoła parafialnego i klasztoru, podarował na cel budowy kościoła w Wesołej wyniosłą wydmę w paśmie Gór Milowych, poza ówczesną zabudową. Książę Bułhak, miłośnik i znawca sztuki starożytnej wskazał także kształt przyszłej świątyni, neoromańskiego kościoła według projektu L. Malgheriniego. W roku 1935 rozpoczęto budowę. Kościół stanął w stanie surowym w 1939, będąc aż do roku 1950 kościołem filialnym parafii Rembertów.

Pierwszym proboszczem erygowanej w 1950r. parafii, który służył tu 22 lata, był ks. Antoni Rutkowski, który ukończył budowę kościoła, wybudował zakrystię i plebanię, utworzył też cmentarz parafialny, na którym został pochowany. W 1972 r. parafię objął Ks. Stefan Wysocki, który zaprosił do nadania kościołowi nowego wystroju wnętrza cenionego twórcę sztuki sakralnej, prof. Jerzego Nowosielskiego z Krakowskiej ASP. Obok kościoła wybudowano Dom Rekolekcyjny wraz z kaplicą ozdobioną polichromiami także prof. Nowosielskiego Ks. Wysocki przy parafii ufundował dom opieki „Gniazdo Rodzinne”, służący ludziom starszym. Po przejściu ks. prałata Wysockiego na emeryturę, kolejnym Proboszczem parafii został w 2003 r. ks. Zbigniew Wojciechowski, który zadbał o otoczenie świątyni, uporządkował cmentarz, zbudował ołtarz polowy, ocieplił i otynkował z zewnątrz kościół i wprowadził w nim drobne zmiany.

Z końcem sierpnia 2011 Biskup Warszawsko-Praski ks. abp Henryk Hoser przekazał pieczę duszpasterską nad parafią oraz świątynią będącą cennym obiektem współczesnej sztuki sakralnej Instytutowi Kleryckiemu Chemin Neuf, mianując proboszczem o. Mariusza Tłokińskiego Od września 2019 roku proboszczem jest o. Adam Strojny.