Ks. Artur Kasprzak

    Ks. Artur Kasprzak pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium w Poznaniu i Wyższego Seminarium w Kaliszu otrzymał święcenia prezbiteratu 25 maja 2000 r. w diecezji kaliskiej. W 2003 r. został wysłany na studia specjalistyczne do Instytutu Katolickiego w Paryżu, gdzie obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora z teologii w Instytucie Katolickim Paryżu oraz w trybie co-tutelle na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii, (4 XI 2008 r.). Po powrocie do diecezji ks. Kasprzak pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego (2009-2013), Prefekta ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (2010-2014), Pełnomocnika Dziekana ds. Organizacji Studiów w Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalnego Referenta ds. Misji (2013-2014). Jest członkiem Krajowej Komisji Teologicznej Odnowy w Duchu.

    W parafii Opatrzności Bożej w Warszawie Wesoła od października 2016r. ks. Artur Kasprzak pełni funkcję rezydenta. Od tego czasu jest wykładowcą teologii w zakresie dogmatyki i teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, gdzie w maju 2019r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych.

    Jego duchowym hasłem, który towarzyszy mu od momentu dnia jego prymicji, są słowa zaczerpnięte ze świętego Pawła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan (1,5): „...przez moc i przez Ducha Świętego”. Jest sympatykiem wielu wspólnotowych charyzmatów i ich świeżego powiewu Ducha w Kościele, w tym również Wspólnoty Chemin Neuf.