Modlitwa ojców

Jak nigdy dotąd, świat potrzebuje dzisiaj ojcostwa.

W dobie domagania się równości praw wszystkich ludzi, w czasie globalnej promocji ideologii gender, według której każdy może wybrać swoją orientację seksualną bez uwzględniania różnic danych im przez ludzką naturę, stajemy wobec coraz większego wyzwania obrony tego co oczywiste: bez ojca nie ma korzeni, bez korzeni nie ma pełnej tożsamości, bez tożsamości rodzi się niepokój o przyszłość i szczęście człowieka.

Nasze parafialne spotkania grupy ojców są propozycją prostej formacji połączonej z modlitwą, która ma na celu umacnianie chrześcijańskiego modelu bycia ojcem. Forma spotkania oparta jest na wspólnej modlitwie, podczas której centralnym punktem jest refleksja nad fragmentem Ewangelii z danej niedzieli oraz czas osobistego dzielenia, rozmowy i świadectwa. Spotkania koncentrują się na pedagogicznym uzasadnianiu znaczeniu bycia ojcem w kontekście żywej wiary w Boga. Proponowane materiały dotyczą za każdym razem konkretu życia, np. jak umieć kochać zawsze?, jak umieć naśladować Boga w miłości?, jak umieć się uśmiechać, jak umieć uwielbiać Boga?, jak umieć wysłuchać, milczeć i odgadywać? Itd. Zwłaszcza wypowiedziane podczas naszych spotkań różne świadectwa, mogą okazać się ciekawym i nowym doświadczeniem tak dla ojców cieszących się dopiero co narodzonymi dziećmi. Także ci ojcowie, którzy stali się już dziadkami albo pradziadkami mogą odnaleźć nowej spojrzenie na otrzymane w swoim życiu obdarowanie.

Spotkania pod kierownictwem przewodnika duchowego, a także lidera świeckiego, ojca, odbywają się raz na miesiąc, najczęściej w I niedzielę każdego miesiąca o godz. 19.00, w salce „Zwiastowanie” w Domu Rekolekcyjnym naszej parafii.

Serdecznie zapraszamy
Marek Batycki oraz ks. Artur Kasprzak