Nieszpory i spotkania ekumeniczne

Nieszpory i spotkania ekumeniczne

Gdyby w każdy czwartkowy wieczór, na pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większy tłum chrześcijan różnych wyznań tworzył jakby ogromną sieć otaczającą Ziemię, jakby ogromny niewidzialny klasztor, w którym wszyscy byliby zanurzeni w modlitwie Chrystusa o jedność, czy nie byłaby to jutrzenka jedności chrześcijan wnosząca się nad światem?

o. Paul Couturier

Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy prymat wspólnej modlitwie — modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrystusa. Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy. Jeśli będą się spotykali coraz częściej i coraz wytrwałej modlili do Chrystusa, będą mieli odwagę podjąć całą bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów, odnajdując się w tej wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu Świętym ponad wszystkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi.

Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 22

W każdy trzeci czwartek miesiąca zapraszamy na Nieszpory o jedność Chrześcijan. Zaczynamy o godz. 19.00 w kościele. Po 30 minutach wspólnej modlitwy mamy czas formacji, który opiera się na nauczaniu i świadectwie członka Wspólnoty lub zaproszonego gościa. Często naszymi gośćmi są duchowni lub świeccy innych wyznań niż rzymskokatolickie.