Spowiedź

Jedno z najważniejszych zdań papieża Franciszka to: „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie”.  Bóg jest miłością i miłsierdziem i jak Ojciec w przypowieści o Synu Marnotrwanym czeka na nas z otwartymi ramionami i czeka abyśmy do Niego przyszli i padli Mu w ramiona.

Spowiedź możliwa jest w tygodniu codziennie 15 min przed Mszą św. wieczorną. W piątek i sobotę od godz. 17.30. W niedzielę natomiast 15 min przed Mszą św. i na początku Mszy św. Przed Bożym Narodzeniem i Wilkanocą proponujemy dłuższe wieczory pojednania. Istnieje też możliwość spowiedzi lub rozmowy umówionej indywidualnie.