Bierzmowanie

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

 

Sobór Watykański II, Konst. Lumen gentium, 11, cyt. w KKK 1285

Na przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii zapraszamy młodzież klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas starszych. Na przestrzeni półtora roku, poczynając od połowy września, przygotowanie toczy się poprzez: 

  • osobiste zaangażowanie w wierze poprzez codzienną modlitwę, 
  • przyjmowanie sakramentów świętych (niedzielna i świąteczna Eucharystia, w tym chociaż raz w miesiącu udział w Mszy wieczornej w naszej parafii, regularna spowiedź), 
  • udział w weekendzie formacyjnym (jednym w każdym roku przygotowania), 
  • udział w spotkaniach czwartkowych – spotkania w dużej grupie albo/i w małej grupie dzielenia (półtorej godziny, dwa razy w miesiącu), 
  • regularny kontakt ze Słowem Bożym (zeszyt „Czas dla Boga”), 
  • udział w dwóch liturgiach Triduum Paschalnego, 
  • udział w katechezie szkolnej,
  • zaangażowanie podczas Festynu parafialnego. 

Zależy nam, by młodzież mogła zaangażować się w wierze, doświadczyć relacji z żywym Bogiem i o niej świadczyć. Przyjęcie sakramentu nie jest końcem drogi, ale początkiem świadomego zaangażowania w Kościele i w świecie. Młodzi chrześcijanie ruszają w dalszą drogę wyposażeni w dary Ducha Świętego, by kochać, wierzyć i służyć. 

Przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania opiera się o udział w Kursie Alpha (wrzesień – grudzień) i serię spotkań w małej grupie oraz spotkań z ojcem proboszczem. 
Po ukończonym przygotowaniu w parafii kandydat do bierzmowania otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie i samodzielnie zgłasza się do kancelarii katedry św. Floriana w celu umówienia się na celebrację sakramentu.