Eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” 

 

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu

 

KKK 1324 i 1325 

W naszej Parafii gromadzimy się na celebracji Mszy św. codziennie o godzinie 7.00 i 18.00. W niedzielę i uroczystości o godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. W sobotę wieczorem odprawiamy Mszę św. według formularza niedzielnego.