Spowiedź

Spowiedź

Jedno z najważniejszych zdań papieża Franciszka to: „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie”. Bóg jest miłością i miłosierdziem. Jak Ojciec w przypowieści o Synu Marnotrawnym czeka na nas z otwartymi ramionami i pragnie, abyśmy do Niego przyszli i padli Mu w ramiona.

Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą proponujemy dłuższe wieczory pojednania.

  • Spowiadamy od poniedziałku do piątku podczas Adoracji wieczornej, czyli od zakończenia Mszy do 19.15. W pierwsze piątki zapraszamy również od 17.00.
  • W niedzielę spowiedź możliwa jest 15 minut przed każdą Mszą świętą poranną oraz wieczorem od 17.00.
  • Istnieje również możliwość spowiedzi lub rozmowy umówionej indywidualnie.