O nas

Jesteśmy wspólnotą parafii pod wezwaniem Bożej Opatrzności. Tą cząstką Kościoła Chrystusa, który żyje, modli się i wspólnie angażuje w dzielnicy Wesoła, na obrzeżach Warszawy. Parafia istnieje od 1950 roku. Od września 2011 roku biskup Warszawsko-Praski ks. apb Henryk Hoser przekazał pieczę duszpasterską nad parafią Wspólnocie Chemin Neuf. parafia jest prowadzona przez Wspólnotę Chemin Neuf. We wrześniu 2019 r. urząd proboszcza po ojcu Mariuszu Tłokińskim przejął ojciec Adam Strojny, wikariuszem natomiast został ojciec Krzysztof Charańczuk. Razem z księżmi ekipę prowadzącą parafię tworzą też: siostra konsekrowana Katarzyna Jackowska oraz małżeństwo: Agnieszka i Marek Sęczek. W posłudze parafii są też inni bracia i siostry ze Wspólnoty Chemin Neuf oraz z Fraterni Misyjnych Parafialnych Chemin Neuf. Pomocą w parafii służy też ksiądz rezydent Krzysztof Przesmycki z diecezji łowickiej.

Wspólnota Chemin Neuf wywodzi się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 r. w Lyonie we Francji. Wywodzi się z duchowości ignacjańskiej. Jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Liczy ona dzisiaj ok. 2000 członków w trzydziestu krajach. Jej misją jest ewangelizacja i zaangażowanie na rzecz jedności, co realizuje na różne sposoby pośród dorosłych, młodzieży, nastolatków i dzieci. Powierzonych jest nam 26 parafii na świecie, w Polsce oprócz parafii tutejszej jesteśmy obecni też w Mistowie koło Mińska Mazowieckiego. Prowadzimy również akademiki (w Polsce akademik w Łodzi oraz w Lublinie) oraz Domy rekolekcyjne. W domu w Wesołej wraz z osobami konsekrowanymi – ojcami i siostrami mieszkają dwie rodziny. Razem modlimy się i ewangelizujemy. Pragniemy, aby charyzmat naszej Wspólnoty służył całej parafii: otwarcie charyzmatyczne, troska o jedność, zakorzenienie w tradycji ignacjańskiej, ewangelizacja.

Pomostem pomiędzy Wspólnotą a Parafią są Fraternie Misyjne Parafialne Chemin Neuf, do których należą parafianie, którym bliska jest duchowość Wspólnoty. Podejmują oni drogę braterstwa i formacji oraz niosą różne odpowiedzialności.

W Parafii działa wiele wspólnot i grup. Jesteśmy dynamiczną społecznością, w której wiele się dzieje. Od swego założenia w 1950 roku parafia gromadzi ludzi szukających doświadczenia Boga i Jego Opatrzności. Na tej drodze Bóg posłużył się wieloma osobami duchownymi i świeckimi.

Za czasów pierwszego proboszcza ks. Antoniego Rutkowskiego parafia nabierała kształtów. Ks. prałat Stefan Wysocki zdołał zrealizować wizję żywej i nowatorskiej parafii. Dzięki polichromiom prof. J. Nowosielskiego w kościele i Domu Rekolekcyjnym powstała wyjątkowa przestrzeń modlitwy i spotkania. Ks. Zbigniew Wojciechowski zapisał się jako gospodarz, który uporządkował teren i wiele aspektów funkcjonowania parafii.

Niemal od początków istnienia Odnowy w Duchu Świętym w Polsce w tej parafii działa Wspólnota Zwiastowanie, dzięki której coraz to nowe pokolenia parafian odkrywały żyjącego Jezusa. Przez lata Duch Święty otwierał serca i umysły oraz uzdalniał do służenia charyzmatami. Dziś czuć można tę dyspozycyjność, która sprawia, że staje się możliwa coraz to dalsza droga tworzenia żywej wspólnoty parafialnej, zaangażowanej w dzieło Nowej Ewangelizacji.