Pogrzeb

Pogrzeb

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (Por. 2Kor 5, 8).

KKK 1681

Osobom, które żegnają swoich bliskich, składamy kondolencje. Boli rozstanie z kimś, kogo kochamy. Wierzymy jednak, że Jezus pokonał śmierć i pragniemy, by celebracja pogrzebu w naszej parafii była zawsze świadectwem tej naszej wiary. Wielbimy Boga za dar życia osoby, która odeszła, przyzywając Bożego miłosierdzia nad nią.

W celu zorganizowania pogrzebu można przyjść do kancelarii w godzinach otwarcia lub umówić się na spotkanie dzwoniąc na numer kancelarii lub bezpośrednio do księdza. Na początek należy ustalić datę pogrzebu, biorąc pod uwagę dyspozycyjność księdza oraz organisty. Pozwala to na dalsze ustalenia w zakładzie pogrzebowym (według wyboru rodziny osoby zmarłej) oraz z administratorem cmentarza p. Jackiem Grabowskim (tel. 602 236 886).

Potrzebne dokumenty:

  • karta grobu (poświadczająca miejsce grobu oraz prawo do pochówku),
  • odpis aktu zgonu z USC,
  • dokument dla administracji cmentarza.

Zachęcamy do przesłania na adres mailowy kancelaria@parafiawesola.pl informacji o zmarłej osobie, które ksiądz może wykorzystać w kazaniu. Można też przygotować pożegnanie do wygłoszenia przez mikrofon na cmentarzu przez członka najbliższej rodziny lub inne osoby (za zgodą rodziny).