Chrzest

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), 1213 

Sprawy formalne

 • Sakrament chrztu świętego celebrujemy w naszej parafii podczas Wigilii Paschalnej (to jest najlepszy, ale wymagający wybór) oraz w wyznaczone niedziele roku, z reguły w drugie niedziele miesiąca podczas Mszy świętej o 10.30 oraz w czwarte niedziele miesiąca podczas Mszy o 12.00 w kaplicy.
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum trzy tygodnie przed planowaną uroczystością. Wypełnia się formularz podając dane dziecka, rodziców i chrzestnych oraz przekazuje kopię aktu urodzenia dziecka
 • Rodziców i chrzestnych zapraszamy na specjalne spotkanie na plebanii w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca. Obecność na tym spotkaniu ustalamy podczas składania dokumentów.
  Dzieci przyjmują chrzest w oparciu o wiarę ich rodziców i chrzestnych. Wielkie znaczenie ma zatem żywa wiara w rodzinach proszących o chrzest dzieci. Wybór rodziców chrzestnych jest wyborem osób, które będą mogły realnie wspomóc dzieci na drodze wzrostu w relacji z Bogiem i Kościołem, stąd trzeba by te osoby same były wierzące i praktykujące (wymagany jest dokument dopuszczający do bycia rodzicem chrzestnym, wystawiony w parafii zamieszkania i praktykowania wiary). Chrzestni, pochodzący z naszej parafii, proszeni są o osobisty kontakt z proboszczem.
 • Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament, przygotowywani są indywidualnie. Stałym elementem drogi katechumenatu dorosłych w naszej parafii jest udział w Kursie Alpha, który zwykle organizujemy jesienią.

Znaki i ich sens

Znaki sakramentalne w celebracji Chrztu to woda i olej krzyżma.

Istotny obrzęd sakramentu oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata.

KKK 1239

Obie formy chrztu są w naszej parafii możliwe: przez zanurzenie lub polanie. Czuwamy, żeby woda była ciepła i żeby wszystko odbyło się bezpiecznie.

Biała szata ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie "światłem świata" (Mt 5,14). Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych: "Ojcze nasz".

KKK 1243 

Zachęcamy, żeby biała szata była czymś więcej niż symbolicznym kawałkiem materiału. Może to być rodzaj alby lub pelerynki, której nałożenie stanie się czytelnym obrzędem oraz pozostanie ona do końca celebracji jako nowy ubiór oznaczający nowość życia w Chrystusie.
Świecę zapala się od paschału – znaku Chrystusa zmartwychwstałego. Dobrze, jeśli ta świeca będzie mogła towarzyszyć nowemu chrześcijaninowi w kolejnych etapach jego życia w wierze.

Załączniki i formularze do pobrania:

 1. Dane do chrztu
 2. Zaświadczenie o przystąpieniu spowiedzi Matki dziecka
 3. Zaświadczenie o przystąpieniu spowiedzi Ojca dziecka
 4. Zaświadczenie o przystąpieniu spowiedzi Matki chrzestnej dziecka
 5. Zaświadczenie o przystąpieniu spowiedzi Ojca chrzestnego dziecka