Małżeństwo

Małżeństwo

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: 

1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu 175. 

1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego 176 . 

1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości. 

1623 Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. 

 

Pary, które pragną się pobrać, prosimy o kontakt, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: kurs dla narzeczonych połączony z dniem skupienia, dwa spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z o. Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego (około 3 miesiące przed planowaną datą ślubu).

Potrzebne dokumenty:

  1. dokumenty tożsamości,
  2. świadectwo chrztu świętego do ślubu kościelnego (trzeba zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa),
  3. jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka,
  4. jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego),
  5. do ślubu konkordatowego potrzebne są dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (3 jednobrzmiące kopie, mówiące o tym, że nie ma przeszkód z prawa cywilnego i stanowiące jednocześnie dokument zawarcia małżeństwa kościelnego i cywilnego),
  6. zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim i spotkaniach w poradni życia rodzinnego,
  7. po spisaniu protokołu wygłasza się zapowiedzi w odpowiednich parafiach, po ich wygłoszeniu należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające że się odbyły i że nie zgłoszono przeszkód,
  8. o ewentualnej potrzebie dostarczenia innych dokumentów poinformuje duszpasterz w czasie rozmowy z narzeczonymi.

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu

Ważne, żeby osoby odpowiedzialne za dekorację kościoła kierowały się zmysłem wiary i cnotą umiaru, a nie tylko estetyką. Kwiaty przed ołtarzem nie mogą wystawać ponad ołtarz. Wybór kwiaciarni / dekoratora pozostaje w gestii narzeczonych. Trzeba tylko, kontaktując się z s. Kasią lub panem kościelnym, ustalić dogodny czas na przygotowanie wszystkiego w kościele.

Oprawę muzyczną zapewnia p. Mariusz – nasz organista. Możliwe jest, żeby narzeczeni poprosili o dodatkową obecność innych muzyków. O szczegółach należy porozmawiać z organistą. Istnieje również możliwość, aby ktoś inny zajął się całą oprawę muzyczną, w takim przypadku prosimy o kontakt z o. Adamem.

Osoby fotografujące i filmujące powinny być po odpowiednim kursie. Ważne, by realizując swoje zadanie, zachowały dyskrecję i nie przeszkodziły parze młodej ani innym uczestnikom w przeżyciu tego, co najważniejsze.