o. Adam Strojny

O. Adam Strojny pochodzi ze Skierniewic. Po maturze wstąpił do Seminarium Diecezji Łowickiej. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 19 czerwca 1999 r., wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie uzyskał stopień doktora teologii, ze specjalizacją w zakresie eklezjologii i ekumenizmu. W szóstym roku pobytu we Włoszech był administratorem parafii w Accumoli, na północny wschód od Rzymu.

Po powrocie do Polski przez trzy lata pracował w parafii św. Jakuba w Głownie, jako wikariusz, nauczyciel w gimnazjum i wykładowca w Seminarium Łowickim.

W 2008 wyjechał do Francji, by wstąpić do nowicjatu Wspólnoty Chemin Neuf. Przez trzy lata służył w Międzynarodowym Centrum Formacji dla młodzieży w opactwie Hautecombe, a następne trzy – w Instytucie Teologicznym przy opactwie Notre Dame des Dombes niedaleko Lyonu. Dnia 28 września 2013, w naszym kościele parafialnym, złożył śluby wieczyste. Od 2013 roku, decyzją władz zakonnych i diecezjalnych, był wikariuszem parafii pw. Opatrzności Bożej, a we wrześniu 2019 został mianowany jej proboszczem. Kontynuuje jednocześnie zaangażowanie akademickie i ekumeniczne we Francji.

Wierzę w pragnienie Jezusa, byśmy byli jedno. Ekumenizm to nasze powołanie, w które chcę wkładać umysł i serce. Pragnę dzielić się ze wszystkimi Dobrą Nowiną o Bogu, który jest bliski i miłosierny, i który ze wszystkiego potrafi wyprowadzić dobro (por. Rz 8, 28). Z Nim wszystko jest ciągle nowe. Wielbię Boga za piękno i bogactwo świata, którego odkrywanie mnie fascynuje. Bardzo też lubię góry, włoską kuchnię i francuskie croissanty.